Ontkenning van zijn of haar autisme, geen ‘Theory of Mind’

Er is een groep van mensen met autisme die blind is voor hun autisme. Daar waar andere mensen met autisme zich voortdurend anders voelen, ervaren deze mensen met autisme geen problemen. Ze zien niet dat ze anders zijn, terwijl in hun omgeving voortdurend alarmbellen afgaan. Mensen met autisme die hun ‘anders zijn’ niet zien, vormen …

Eigenschappen uit het ICM Model

Onderstaande vragen staan centraal in het ICM Model. Deze vragen gaan over vertrouwen, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid en loyaliteit in de werkcontext. Ze gaan ook over het gezin/team, ouder/manager, broer/collega, ouders/directie, leven/werk, liefde/erkenning. Zijn er gelijkenissen? Een checklist: Ik kan vertrouwen hebben dat mijn team mijn belangen nastreeft. Leden van mijn team kregen de schuld van moeilijkheden …

Enkele centrale stellingen in het Integratieve Contextuele Managements (ICM) Model

Het ICM model is een evidence-based practice (EBP) en wordt gebracht door Peter Segers, een contextueel relatie- en gezinspsychotherapeut met 25 jaar ervaring. “Het ICM model poogt een missing link in de coachingwereld bij te brengen. Opdat vele cognitieve gedragsmatige modellen zoals NLP beter zouden enten in het individu biedt het ICM model een antwoord …

De Eik, een gedichtje

Buiten regent het druppels, als watertranen zo veel dat je er de zon niet doorzien kan. Ginds lijkt de redding nabij, ver weg of niet, iets staat daar pal tegen de waterlanders in te sturen, voor zich uitziend. Een reus? Lenins torso? Een eik, met bladeren zo groot dat schuilen niet-huilen is. Het is een …

Partners scheiden van elkaar. Kinderen scheiden nooit van hun ouders.

Aanmeldingen omtrent oudervervreemding en de daarop volgend ouderverstoting via een lijdende ouder, meestal vaders, blijven in stijgende lijn lopen. Deze kinderen leven meestal in ballingschap en onbereikbaar voor hulpverlening en justitie.  De gevolgen voor deze ouder en kinderen zijn bijzonder ernstig en alarmerend. Veel verstoten ouders zie ik in ernstige depressies, decompensatie en vooral met …

Een contextuele benadering van loyaliteiten

Een relatie in de zin van een partnerrelatie wordt vaak gereduceerd tot 2 personen. Zo ziet het er vaak ook uit, gedragsmatig, wiskundig met twee. Het lijkt wel een Romeinse Arena, met een kleine a achteraan (ik ben een voetbalfan). Met veel toeschouwers die de sterkste aanmoedigen en de zwakste dood willen.  Wat minder machiavellistisch …