Eigenschappen uit het ICM Model

Onderstaande vragen staan centraal in het ICM Model. Deze vragen gaan over vertrouwen, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid en loyaliteit in de werkcontext. Ze gaan ook over het gezin/team, ouder/manager, broer/collega, ouders/directie, leven/werk, liefde/erkenning.

Zijn er gelijkenissen? Een checklist:

 • Ik kan vertrouwen hebben dat mijn team mijn belangen nastreeft.
 • Leden van mijn team kregen de schuld van moeilijkheden die hun niet te verwijten vielen.
 • Het helpen van één van mijn collega’s leidde vaak tot ontevredenheid van de manager.
 • Ik kreeg van mijn team de waardering en erkenning die ik verdiende.
 • Wat er ook gebeurde, ik steunde mijn team altijd.
 • Soms leek het of één van mijn managers of allebei niet van mij hielden.
 • Alle teamleden kregen evenveel erkenning en veiligheid.
 • Soms werd ik oneerlijk behandeld door mijn team.
 • Ik had het gevoel dat mijn werk beheerst werd door de verlangens van mijn managers.
 • Leden van mijn team waren bereid iets van zichzelf te geven ten behoeve van het team.
 • Ik blijf hechtere banden met mijn team nastreven.
 • Ik voelde mij vaak verwaarloosd door mijn team.

Uit ICM Model © 2019

Peter Segers,
Psychotherapeut Stress en Burn-out coach, Businesscoach en auteur van het ICM Model © 

Laat dit veld blanco