Enkele centrale stellingen in het Integratieve Contextuele Managements (ICM) Model

Het ICM model is een evidence-based practice (EBP) en wordt gebracht door Peter Segers, een contextueel relatie- en gezinspsychotherapeut met 25 jaar ervaring.

Het ICM model poogt een missing link in de coachingwereld bij te brengen. Opdat vele cognitieve gedragsmatige modellen zoals NLP beter zouden enten in het individu biedt het ICM model een antwoord door de persoon met zijn geïntegreerde achtergrond als startpunt te nemen. Di is anders dan externe protocollen met tips of voorafgestelde leidraden. Bij het het ICM model is de persoon “an sich” de leidraad.  Bewustwording van wie men eigenlijk is, hoe men denkt, waarom men zich zo voelt, zich zo gedraagt is de centrale focus om vandaar uit meer gepast te kiezen, te beslissen en te handelen waardoor men met een bewuster Zelf en via verbinding met de ander samen groeit.”     

Peter Segers

In deze methodiek staat de ‘relationele ethiek’, de balans van geven en nemen,  en co-evolutie (relatie) centraal. Geen externe protocollen maar de persoon zelf  (in verbinding met een ander) staat centraal.

Stellingen:

 • De “geven en nemen balans” is steeds in beweging. Een evenwicht tussen geven en nemen is ideaal.
 • Problemen ontstaan als de balans gefixeerd raakt en niet meer in beweging is.
 • We hebben een balans in “het hier en nu”, en daarnaast ook een “life balans”.
 • Billijkheid, rechtvaardigheid, rust, gezondheid, welzijn,…  ontstaat als er evenwicht ervaren wordt.
 • Onrecht is te voorkomen.
 • Rechtvaardigheid is na te streven.
 • Betrouwbaar kunnen zijn (mogen bijdragen aan, betrokken worden, iemand zijn voor …)  fundeert de zelfwaardering.
 • Wie zich “gewaardeerd voelt” (via de juiste erkenning) krijgt energie om spontaan “verder zijn best te doen”. Zelfverantwoordelijkheid ontstaat.
 • Eerst de mens, dan het product en de professionele focussen
 • Eerst het proces en de inzet, dan het resultaat
 • Leren kijken vanuit het standpunt van de andere, meerzijdige partijdigheid als dé methode tot verbinding met de andere.  

Het ICM model is heel hedendaags en biedt een antwoord op de zingevingsnood nu vele vaste (verbindende) houvasten zoals vast werk, religie en kerngezinnen een grote afwezigheid vormen.” 

Peter Segers
 • Inbreng van ons  erfgoed dat ons vandaag stuurt in loyaliteit of compensatie stuurt op onbewuste wijze.  
 • Vorige generaties hebben ons onbewust gevormd. Aan deze voorgaande en ervaren vorming in waarden, normen, gewoonten, ‘het goede’, ‘het slechte’, zijn we enorm trouw.
 • Dit erfgoed drijft ons in onze zogenoemde “eigen” waarden, gedachten, gevoelens, gedrag en keuzes. Duidelijkheid daarin krijgen in wat je meeneemt van vroeger of wat je van vroeger wil voorkomen maakt je échte eigenheid, uw denken, uw voelen en handelen veel duidelijker. Het geeft ook meer zicht op nu vandaag écht relevant is en wat niet meer hedendaags is.
 • Nieuwe begrippen zoals “het relatiepaspoort” worden geïntroduceerd op basis van object-relatie denken, psychoanalytische en ontwikkelingspsychologische concepten.
 • Ruime toepasbaarheid van het model, zowel persoonlijk, relationeel, als op elke organisatie waar mensen samenwerken.  

Peter Segers,
Psychotherapeut Stress en Burn-out coach, Businesscoach en auteur van het ICM Model © 

Laat dit veld blanco